עסקאות קומבינציה

קרא עוד..

מיסוי עסקאות אחוזים המתבצעות על קרקעות פנויות, על מתחמים לתכנון עתידי, על בתי מגורים עם זכויות בניה בלתי מנוצלות ועוד.

עסקאות תמ"א 38

קרא עוד..

ליווי מיסויי כולל בעסקאות התחדשות עירונית לפי תכנית חיזוק (תמ"א 38/1) או לפי תכנית חיזוק בדרך של הריסה (תמ"א 38/2).

עסקאות פינוי בינוי

קרא עוד..

ליווי מיסויי של יזמים ובעלי זכויות בעסקאות פינוי בינוי כהגדרתן בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963.

איגודי מקרקעין

קרא עוד..

מיסוי פעולות באיגודי מקרקעין, הקצאת מניות, פירוקים של איגודי מקרקעין, העברות מקרקעין בשל שינויים במבנה תאגידי, מיסוי רווחים נוספים בפירוק וכיו"ב.

אופציות במקרקעין

קרא עוד..

מיסוי עסקאות אופציות כלליות החייבות במס תוך הבחנתן מאופציות ייחודיות במקרקעין כהגדרתן בפרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963.

מיסוי דירות מגורים

קרא עוד..

מיסוי דירות מגורים במשטר המס שלאחר תיקון 76, מיסוי דירות מגורים שתמורתן הושפעה מזכויות בניה בלתי מנוצלות, מיסוי דירות ירושה, מיסוי דירות נופש וכיו"ב.

קבוצות רכישה

קרא עוד..

ליווי מיסויי של חברי קבוצות רכישה ושל מארגני קבוצות תוך כדי תהליך החתימה על החוזים השונים ולאחריהם.

בניינים להשכרה

קרא עוד..

ליווי מיסוי וטיפול בקבלת אישור מנהלת מרכז ההשקעות לשם קבלת הטבות לבניין העונה על הגדרת "בניין להשכרה" או על הגדרת "בניין חדש להשכרה".

קבלת החלטות מיסוי (פרה רולינג)

קרא עוד..

הגשת בקשות לקבלת החלטות מיסוי בשאלות עקרוניות שבהם המצב המשפטי אינו ברור די צורכו והמחייב קבלת עמדת רשות המיסים לפני ביצוע עסקאות.

מע"מ (מס ערך מוסף)

קרא עוד..

ליווי היבטי מס ערך מוסף בעסקאות במקרקעין.

ליטיגציה אזרחית

קרא עוד..

ניהול תביעות פינוי, תביעות חוזיות ותביעות כספיות, משלב הגשת התביעה ועד קבלת פסק הדין, לרבות הליכי ביצוע פסק דין. מימוש שעבודים במקרקעין ובמטלטלין.


 
דף הבית טלפוןwaze